cpbjtp

Санитарна помпа

  • Sitary Lobe Pump (Clapm/Thread/Flang)

    Sitary Lobe Pump (Clapm/Thread/Flang)

    Принцип на работа

    Роторната помпа се нарича още ротационна помпа, трилобна помпа, еднолична помпа и т.н. Когато 2-та едновременни обратно въртящи се ротора (с 2-4 предавки) се въртят, тя произвежда смукателна сила на входа (вакуум), която поглъща материала доставени.Двата ротора разделят корпуса на ротора на много по-малки части и се въртят в последователност от »b ››d.Когато се завърти до позиция a, само корпус I е пълен със среда;когато се завърти в позиция, корпус B обхваща част от средата, когато отиде в позиция c, корпус A обхваща среда и накрая отива в позиция, тогава корпус A, B и Il са свързани помежду си и средата се транспортира до изхода .Тъй като този процес се повтаря, средата (материалът) се транспортира непрекъснато.